Masywne krwotoki

 

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, dokładne miejsce będzie podane później.

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr n. med. Mateusz Zawadka

Prowadzący

  • dr Paulina Dudek
  • dr Jacek Górka
  • dr Maciej Mikiewicz

Tematy poruszane na kursie

  1. Obsługa i zaznajomienie się z urządzeniami do masywnej transfuzji
  2. Wybór odpowiedniego cewnika naczyniowego
  3. Tromboelastografia w krwawieniach przypadki kliniczne
  4. Zasady postępowania przy masywnej transfuzji
  5. Preparaty krwi zasady substytucji w sytuacjach klinicznych

Podany poniżej program może ulec pewnym modyfikacjom.

08:30-09:00 Rejestracja uczestników
09:00 Powitanie uczestników
09:00-9:30 WYKŁAD: Zasady postępowania przy masywnym krwawieniu
09:30-10:00 WYKŁAD: Zaburzenia krzepnięcia
10:00-10:30 WYKŁAD: Monitorowanie układu krzepnięcia
10:30-11:00 PRZERWA (CSM)
11:00-12:20 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 1: Dostępy naczyniowe
Stacja nr 2: Urządzenia do masywnej transfuzji
12:20-12:30 PRZERWA  (CSM)
12:30-13:50 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 3: Monitorowanie krzepnięcia
Stacja nr 4: Produkty krwi
13:50-14:30 PRZERWA NA LUNCH
14:30-15:30 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE SYMULACJA
Stacja nr 5: Symulacja
Stacja nr 6: Zaburzenia krzepnięcia przypadki kliniczne
15:30-15:40 PRZERWA (CSM)
15:40-16:40 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE grupy po 8-10 os
Stacja nr 5: Symulacja
Stacja nr 6: Zaburzenia krzepnięcia przypadki kliniczne
16:40-16:50 PRZERWA (CSM)
16:50-17:00 Podsumowanie kursu
17:00 Pytania uczestników, podsumowanie, test i zakończenie kursu.

Cena kursu: 2400 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 19.01.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z masywnych krwotoków 03.03.2024

Data

03 mar 2024

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

2 400 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
grudzień 2023
styczeń 2024
luty 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry