Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Najnowsza wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – ICD11, która niebawem zastąpi obecnie aktualną ICD10, szczegółowo systematyzuje rozpoznania w bólu przewlekłym. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 lutego 2023 w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, określa konieczność podjęcia próby postawienia właściwego rozpoznania bólu przewlekłego przez wszystkich lekarzy udzielających świadczenia ambulatoryjne.

Dodatkowo, w ostatnim czasie została utworzona umiejętność lekarska z zakresu leczenia bólu, o certyfikację której już niebawem będą mogły się ubiegać wszystkie osoby posiadające dyplomu lekarza.

Celem kursu zatytułowanego „Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym” jest przekazanie wiedzy z zakresu badania pacjenta i przeprowadzenia testów klinicznych przybliżających do postawienia prawidłowej diagnozy bólowej. Kurs dedykowany jest wszystkim lekarzom, jak i fizjoterapeutom.  Bardzo szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych został usystematyzowany w schematy lub tzw. clustery. Celem jest uproszczenie badania pacjenta do minimum, niezbędnego w celu postawienia wstępnej diagnozy najczęściej spotykanych zespołów bólu przewlekłego w aspekcie nie tylko klasyfikacji ICD-11, ale i możliwości włączenia prawidłowych postępowań terapeutycznych.Oprócz typowego badania podmiotowego zaprezentujemy również w praktyce przydatne i łatwe do wypełnienia formularze czy kwestionariusze stosowane w diagnostyce bólu przewlekłego.

W diagnostyce i leczeniu bólu przewlekłego rosnące znaczenie ma tzw. medycyna komplementarna. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu zaprezentujemy podstawowe metody diagnostyczne w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Uczestnicy kursu poznają też podstawowe metody diagnostyki ultrasonograficznej „Point of Care” wybranych zespołów bólowych.
Nie zapominamy o konieczności wdrożenia terapii psychologicznej u wybranych pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Zademonstrujemy w praktyce jak rozmawiać z pacjentem cierpiącym z powodu bólu przewlekłego, na co zwrócić uwagę i kiedy kierować pacjenta w celu kompleksowej diagnostyki i opieki psychologicznej.

Prawidłowe przeprowadzenie badania pacjenta cierpiącego z powodu bólu przewlekłego umożliwia zarówno włączenie profesjonalnego leczenia bólu, pokierowanie pacjenta na prawidłowo dobrane badania dodatkowe czy do odpowiednich specjalistów, w tym również do ośrodków zajmujących się dalszą diagnostyką i leczeniem bólu przewlekłego.

 

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa.
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce.

Kierownik naukowy
dr n. med. Marcin Kołacz
Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Dariusz Kosson
dr n. med. Marcin Kołacz
dr Grzegorz Górniewski
Mgr Krzysztof Wesołowski – psycholog
Fizjoterapeuci

Afiliacja prowadzących lekarzy:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Poradnia leczenia bólu.

Program:
9.00-9.10.  Przywitanie podział na grupy

Część wykładowa
9.10 -9.40. ICD 11 – co nowego w diagnostyce bólu przewlekłego (wykład/ wprowadzenie), dr Marcin Kołacz
9.40- 10.10. Przewlekły ból pierwotny – diagnostyka, dr Marcin Kołacz
10.10- 10.30 przerwa kawowa

Warsztaty część 1
10.30-12.00. Uczestnicy podzieleni na podgrupy, rotują między stanowiskami

 1. Podstawy diagnostyki bólu neuropatycznego (PDQ, DN-4), dr Marcin Kołacz
 2. Pacjent z przewlekłym zespołem bólowym, kiedy do psychologa, mgr Krzysztof Wesołowski

12.00 -12.45 – Lunch

Warsztaty część 2 

12.45- 15.45. Uczestnicy podzieleni na podgrupy, rotują między stanowiskami
Stanowiska

 1. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej w zespołach bólu kręgosłupa szyjnego bolesnego barku i kończyny górnej 60 min – fizjoterapeuci
 2. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej ból kręgosłupa lędźwiowego, pośladka, biodra i kończyny dolnej 60 min – fizjoterapeuci
 3. Diagnoza w tradycyjnej medycynie chińskiej – doc. Kosson /
 4. USG w diagnostyce somatycznego bólu przewlekłego – dr Górniewski

15.45-16:00 – Przerwa kawowa
16.00-16.20 – Podsumowanie, Q & A.
16.20-16.30 – Zakończenie i rozdanie zaświadczeń

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie zgłoszone do certyfikacji Infarma oraz SOWE.

Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Cena kursu: 2200 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 6.11.2023.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym

Data

16 gru 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:30

Koszt

2 200 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry