Kursy dla lekarzy a doskonalenie zawodowe

Zawód lekarza i lekarza dentysty objęty jest obowiązkowym kształceniem, które umożliwia jego wykonywanie zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Udział w szkoleniach związanych z wykonywaną specjalizacją jest niezbędny do wypełnienia tego warunku ustawowego. Szkolenia odbywane w ramach obowiązkowego kształcenia zawodowego są kluczowe dla okresowej aktualizacji uprawnień specjalizacyjnych i przedkładania stosownej dokumentacji w Izbach Lekarskich. Niezależnie od tego wymogu warto także uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach dla lekarzy mających na celu uzupełnienie oraz nabycie nowych kompetencji oraz aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Szkolenia dla lekarzy – dlaczego warto realizować w CSMI WUM?

Infrastruktura i personel Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CSMI WUM) umożliwiają zaplanowanie i przeprowadzenie szerokiego wachlarza szkoleń obowiązkowych i uzupełniających. Niewątpliwą zaletą tego typu szkoleń jest możliwość odbywania ich w bezpiecznych i przyjaznych dla uczącej się osoby warunkach. Wpływa to w ogromnym zakresie na jakość zdobywanej wiedzy. Środowisko jednostki sprzyja, a w wielu wypadkach jest jedyną możliwością zapoznania się w bezpiecznych warunkach z nowoczesnym sprzętem medycznym, przygotowując do jego wykorzystania w sytuacjach rzeczywistych. Na stronie jednostki dostępny jest terminarz już realizowanych szkoleń z zakresu różnych specjalizacji, dzięki którym zdobędą Państwo nowe kwalifikacje lub poszerzą wiedzę niezbędną do dalszego wykonywania zawodu lekarza.

Oferujemy kursy i szkolenia dla lekarzy, m.in.: kursy ultrasonografii (USG), kursy dla anestezjologów, kurs spirometrii, kursy pulmonologiczne, choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki.

lipiec 2022
wrzesień 2022
październik 2022
listopad 2022
grudzień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

Kursy dla lekarzy i pielęgniarek prowadzone przez doświadczoną kadrę

Wiele dziedzin, wśród których należy wymienić również medycynę, bardzo szybko się rozwija. Sprawia to, że konieczne staje się poszerzanie wiedzy, jak i własnych umiejętności. Kursy dla lekarzy, które znajdują się w ofercie Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doskonale podnoszą kompetencje zawodowe w bronchoskopii, ultrasonografii w stanach nagłych i wielu innych obszarach.

Szeroka oferta szkoleń dla lekarzy

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM zapewnia swoim kursantom unikatowe i bardzo innowacyjne kursy, dzięki czemu przeprowadzone tu szkolenia dla lekarzy można określić mianem wysokospecjalistycznych. Kursy dla lekarzy prowadzone są przez specjalistów, którzy bardzo dokładnie zgłębili wiedzę z wybranej specjalności. Coraz częściej łączenie nauki z biznesem staje się dla wielu lekarzy codziennością, dlatego elementy te również uwzględniamy w CSMI WUM. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia dla lekarzy – dlaczego warto?

Na początek warto zaznaczyć, że odbywanie szkoleń dla lekarzy związanych z wykonywaną specjalizacją jest nie tyle opcjonalne, co wręcz obowiązkowe. Zawód lekarza objęty jest obowiązkowym kształceniem zawodowym z zakresu danej specjalizacji w ramach okresowej aktualizacji uprawnień do jego wykonywania. Warto podejmować się również dodatkowych szkoleń dla lekarzy mających na celu poszerzenie kompetencji, zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz ich aktualizacja nie tylko w zakresie innowacyjnych metod leczenia schorzeń, ale też nowoczesnego sprzętu medycznego czy narzędzi niezbędnych do ich wykonywania. W Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dostępny jest terminarz szkoleń z zakresu różnych specjalizacji, dzięki którym zdobędą Państwo nowe kwalifikacje lub poszerzą wiedzę niezbędną do dalszego wykonywania zawodu lekarza.

Kursy dla lekarzy a doskonalenie zawodowe

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zobowiązuje każdego wykonującego wymienione zawody do obowiązkowego kształcenia okresowego oraz przedkładania dokumentacji w Izbie Lekarskiej. Dlatego też warto dobrać odpowiednie kursy dla lekarzy – zarówno doskonalące, jak i specjalizacyjne. Wytyczne zawarte w programach specjalizacji lekarskich określają, że osoby pracujące w tych zawodach zobowiązani są do podejmowania doskonalących kursów dla lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych, jak też ich diagnostyki. CSMI WUM w Warszawie posiada obszerny terminarz kursów i szkoleń z różnych specjalizacji lekarskich. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.