Badania holterowskie w praktyce klinicznej

Wykładowcy
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski.
prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Renata Główczyńska.

Kurs „Badania holterowskie w praktyce klinicznej” jest dedykowany dla lekarzy kardiologów i lekarzy z wykorzystaniem profesjonalnych systemów do zaawansowanej analizy zapisów holterowskich. Podczas kursu uczestnicy będą mogli brać udział w analizie i interpretacji EKG z rejestracji holterowskich i przypadków klinicznych o różnym stopniu trudności. Kurs jest prowadzony przez lekarzy praktyków z wieloletnim doświadczeniem w elektrokardiologii w zakresie diagnostyki, elektroterapii i elektrofizjologii.

Miejsce
Zakład Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, Warszawa.

Program kursu
8:30                 Rejestracja
9:00-9:15        Powitanie uczestników i przedstawienie założeń kursu
9:15-11:15      Holter EKG w ocenie zaburzeń rytmu
11:15-11:30     Przerwa kawowa
11:30-13:30     Zasady interpretacji zapisu holter EKG. Część warsztatowa – doc. Renata Główczyńska
13:30-14:00     Przerwa obiadowa
14:00-16:00     Holter EKG – wskazania do stałej stymulacji serca – prof. Marcin Grabowski
16:00-16:15     Podsumowanie i zakończenie kursu.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy będą pracowali na przypadkach, każdy na swojej stacji roboczej.

Odbiorcy: 24 osoby.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 2000 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partner techniczny

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod mailem edukacja@csmiwum.pl

Data

04 gru 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:15

Koszt

2 000 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry