Elektroterapia dla anestezjologów i chirurgów

Miejsce Kursu:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM
ul. Binieckiego 6
Warszawa

Wykładowcy
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Opieka okołozabiegowa nad chorym z implantowanym stymulatorem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem.
Problem-solving dla anestezjologów i chirurgów.

Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną

Czas Zagadnienie
9-10:30 Na ostro i bez kardiologa – jak rozpoznać tryb stymulacji i stymulatorozależność? Co to oznacza: czułość, próg stymulacji, energia stymulacji, detekcja i terapia tachyarytmii?
10:45-11:45 Po co kontroluje się stymulator przed zabiegiem? Jak przeprogramowuje się kardiowerter-defibrylator przed zabiegiem? Jak upewnić się, że pacjent jest bezpieczny?
12:00-13:30 Obsługa programatorów w praktyce
13:30-14:15 Obiad
14:15-16:00 Elektrokoagulacja – kiedy konieczne jest przeprogramowanie urządzenia i jak to zrobić? MRI u pacjenta z implantowanym urządzeniem.

„Dziwne” EKG przed zabiegiem; nietypowe EKG ze stymulatorem; kiedy poprosić o pomoc koleżankę lub kolegę kardiologa?

16:15-17:15 Q&A – co jeszcze może mnie zaskoczyć?
17:30-19:00 Wieczorne wyzwania – czyli sam na sam z programatorem
19:00 Zakończenie

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy będą pracowali w małych grupach na aparatach różnych producentów.

Odbiorcy: 16 osób.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 1600 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partner wydarzenia

https://sercenabanacha.org.pl/

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs „Elektroterapia dla anestezjologów i chirurgów”

Data

20 maj 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 18:00

Koszt

1 600 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2023
wrzesień 2023
październik 2023
listopad 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry