Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
Blok C, UCK WUM
ul. Banacha 1a
Warszawa

Kierownik naukowy

 • mgr Maciej Latos – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Instruktorzy:

 • mgr Marceli Solecki – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr Maciej Latos – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Artur Szymczak – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor ratownictwa taktycznego

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów kaniulacji naczyń obwodowych i prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej. Wprowadzanie standardu postępowania opartego na dowodach naukowych jest kluczowe dla zwiększania bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Wszystkie przekazywane podczas warsztatów treści są dostosowywane do zasobów ludzkich i sprzętowych jakimi dysponują uczestnicy w swoim środowisku klinicznym.

Czas trwania szkolenia: 7 godzin.

Program merytoryczny:

 • 9.00-10.15 Wprowadzenie teoretyczne
 • 10.15-10.30 Przerwa kawowa
 • 10.30-11.15 Ocena naczyń pod kontrolą USG i warunki skutecznej kaniulacji
 • 11.15-12.15 Procedura wprowadzania krótkiej kaniuli obwodowej i zasady bezpiecznej infuzji
 • 12.15-12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30-15.45 Stacje rotacyjne
  • Stacja nr 1: Ratunkowy dostęp  dożylny pod kontrolą USG
  • Stacja nr 2: Dostęp do żyły szyjnej zewnętrznej
  • Stacja nr 3: Ratunkowe dostępy doszpikowe
 • 14.00-15.00 – Przerwa obiadowa
 • 15.00-15.45 Wprowadzanie mini-midline
 • 15.45-16.15 Podsumowanie i zakończenie kursu

Podczas warsztatów uczestnicy pracują z aparatami ultrasonograficznymi, autorskimi żelowymi fantomami do kaniulacji kończyn i żyły szyjnej zewnętrznej; oraz dostępu do jamy doszpikowej (materiał zwierzęcy), jak i elementami linii naczyniowej. 

Partnerzy sprzętowi

 

Cena warsztatu: 1200 zł brutto.
Cena obejmuje także lunch, przerwy kawowe i przekąski.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z kaniulacji i prowadzenia infuzji 17.06.2022

Data

17 cze 2023

Czas

09:00 - 16:15

Koszt

1 200 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
kwiecień 2023
maj 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry