Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym

Kurs jest przewidziany głównie dla lekarzy anestezjologów.

Najnowsza wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – ICD11, która niebawem zastąpi obecnie aktualną ICD10, szczegółowo systematyzuje rozpoznania w bólu przewlekłym. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 lutego 2023 w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, określa konieczność podjęcia próby postawienia właściwego rozpoznania bólu przewlekłego przez wszystkich lekarzy udzielających świadczenia ambulatoryjne.

Dodatkowo, w ostatnim czasie została utworzona umiejętność lekarska z zakresu leczenia bólu, o certyfikację której już niebawem będą mogły się ubiegać wszystkie osoby posiadające dyplomu lekarza.

Celem kursu zatytułowanego „Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym” jest przekazanie wiedzy z zakresu badania pacjenta i przeprowadzenia testów klinicznych przybliżających do postawienia prawidłowej diagnozy bólowej. Kurs dedykowany jest wszystkim lekarzom, jak i fizjoterapeutom.  Bardzo szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych został usystematyzowany w schematy lub tzw. clustery. Celem jest uproszczenie badania pacjenta do minimum, niezbędnego w celu postawienia wstępnej diagnozy najczęściej spotykanych zespołów bólu przewlekłego w aspekcie nie tylko klasyfikacji ICD-11, ale i możliwości włączenia prawidłowych postępowań terapeutycznych.Oprócz typowego badania podmiotowego zaprezentujemy również w praktyce przydatne i łatwe do wypełnienia formularze czy kwestionariusze stosowane w diagnostyce bólu przewlekłego.

W diagnostyce i leczeniu bólu przewlekłego rosnące znaczenie ma tzw. medycyna komplementarna. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu zaprezentujemy podstawowe metody diagnostyczne w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Uczestnicy kursu poznają też podstawowe metody diagnostyki ultrasonograficznej „Point of Care” wybranych zespołów bólowych.
Nie zapominamy o konieczności wdrożenia terapii psychologicznej u wybranych pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Zademonstrujemy w praktyce jak rozmawiać z pacjentem cierpiącym z powodu bólu przewlekłego, na co zwrócić uwagę i kiedy kierować pacjenta w celu kompleksowej diagnostyki i opieki psychologicznej.

Prawidłowe przeprowadzenie badania pacjenta cierpiącego z powodu bólu przewlekłego umożliwia zarówno włączenie profesjonalnego leczenia bólu, pokierowanie pacjenta na prawidłowo dobrane badania dodatkowe czy do odpowiednich specjalistów, w tym również do ośrodków zajmujących się dalszą diagnostyką i leczeniem bólu przewlekłego.

 

Miejsce Kursu:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, ul. Binieckiego 6, Warszawa.

Prowadzący

 • Mgr Krzysztof Wesołowski – Poradnia Leczenia Bólu I Klinika Anestezjologii i IT WUM
 • Dr n.med. Grzegorz Górniewski – Zakład Nauczania Anestezjologii i IT, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Dr hab. n. med Dariusz Kosson – Zakład Nauczania Anestezjologii i IT, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Dr  Halina Kondraciuk –     Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury.
 • Mgr Mariusz Łupiński – I Klinika Anestezjologii i IT WUM; Centrum Osteopatyczne. Warszawa ul. Meksykańska 6
 • Mgr Paweł Szczygieł – Fizjobox. Warszawa ul. Elektoralna 26/31.
 • Dr n.med. Marcin Kołacz. I Klinika Anestezjologii i IT WUM.

Najnowsza wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – ICD11, która niebawem zastąpi obecnie aktualną ICD10, szczegółowo systematyzuje rozpoznania w bólu przewlekłym. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 lutego 2023 w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, określa konieczność podjęcia próby postawienia właściwego rozpoznania bólu przewlekłego przez wszystkich lekarzy udzielających świadczenia ambulatoryjne. Dodatkowo, w ostatnim czasie została utworzona umiejętność lekarska z zakresu leczenia bólu, o certyfikację której już niebawem będą mogły się ubiegać wszystkie osoby posiadające dyplomu lekarza.

Celem kursu zatytułowanego „Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym” jest przekazanie a często jedynie odświeżenie Państwa wiedzy z zakresu badania pacjenta i przeprowadzenia testów klinicznych przybliżających do postawienia prawidłowej diagnozy bólowej.  Kurs dedykowany jest wszystkim lekarzom jak i fizjoterapeutom.  Zachęcamy również studentów ostatnich lat medycyny i fizjoterapii do wzięcia w nim udziału.

Organizatorzy zadbali o usystematyzowanie w schematy lub tzw. clustery, bardzo szerokiego wachlarza możliwości diagnostycznych tak, żeby uprościć badanie pacjenta do minimum, niezbędnego w celu postawienia wstępnej diagnozy najczęściej spotykanych zespołów bólu przewlekłego w aspekcie nie tylko klasyfikacji ICD11 ale i możliwości włączenia prawidłowych postępowań terapeutycznych.

Oprócz typowego badania podmiotowego zaprezentujemy również w praktyce przydatne i łatwe do wypełnienia formularze czy kwestionariusze stosowane w diagnostyce bólu przewlekłego.

W diagnostyce i leczeniu bólu przewlekłego rosnące znaczenie ma tzw. medycyna komplementarna. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu zaprezentujemy podstawowe metody diagnostyczne w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Uczestnicy kursu poznają też podstawowe metody diagnostyki ultrasonograficznej „Point of Care” wybranych zespołów bólowych. Nie zapominamy o konieczności wdrożenia terapii psychologicznej u wybranych pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Zademonstrujemy w praktyce jak rozmawiać z pacjentem cierpiącym z powodu bólu przewlekłego, na co zwrócić uwagę i kiedy kierować pacjenta w celu kompleksowej diagnostyki i opieki psychologicznej.

Prawidłowe przeprowadzenie badania pacjenta cierpiącego z powodu bólu przewlekłego umożliwia zarówno włączenie profesjonalnego leczenia bólu, pokierowanie pacjenta na prawidłowo dobrane badania dodatkowe czy do odpowiednich specjalistów, w tym również do ośrodków zajmujących się dalszą diagnostyką i leczeniem bólu przewlekłego.

Program

9.00 -9.10.  Przywitanie podział na grupy

Zajęcia Praktyczne część 1 (podział na 2 podgrupy)
9.10 -10.10 gr 1.2 ( 60 min)
10.10 – 11.10 gr 1.2 ( 60 min)

 • ICD 11 – co nowego w diagnostyce bólu przewlekłego; przewlekły ból pierwotny, przewlekły ból neuropatyczny (wykład). dr Kołacz
 • Pacjent z przewlekłym zespołem bólowym, kiedy do psychologa. mgr Wesołowski

11.10 – 11.20 przerwa kawowa (podział na 3 podgrupy)

Zajęcia Praktyczne część 2
11.20 – 13.20 -stanowiska 1,2,3(4). (2h)
13.20- 13.40 – lunch + zdjęcie (20 min)
13.40- 15.40 – stanowiska 1,2,3 (4). (2h)
15.40- 17.40 – stanowiska 1,2,3 (4). (2h)

Stanowiska:

 1. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej w zespołach bólu kręgosłupa szyjnego bolesnego barku i kończyny górnej 120 min – mgr Łupiński
 2. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej ból kręgosłupa lędźwiowego, pośladka, biodra i kończyny dolnej 120 min – mgr Szczygieł
 3. USG – POC w diagnostyce somatycznego bólu przewlekłego 60 min dr Górniewski
 4. Diagnoza w tradycyjnej medycynie chińskiej -60 min dr Kondraciuk/ doc Kosson /

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie zgłoszone do certyfikacji Infarma oraz SOWE.

Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Cena kursu: 2200 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 28.02.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym

Data

13 kwi 2024
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:40

Koszt

2 200 zł

Lokalizacja

Stomatologia WUM
Binieckiego 6, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry