SOR – kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi

Zatorowość płucna, zawał, tamponada? Zaburzenia rytmu a może zakrzepica?
Umiejętność szybkiego, prawidłowego reagowania, celnej diagnostyki i leczenia bólu w klatce piersiowej to jedna z podstawowych kompetencji osób pracujących w SOR, Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych.
Nasz kurs adresujemy zarówno do medyków na początku drogi zawodowej, jak i doświadczonych lekarzy chcących doskonalić umiejętności kliniczne.
Oferujemy unikatową możliwość wymiany doświadczeń, ćwiczeń w formie warsztatów na realistycznych modelach i fantomach oraz rzeczywiste scenariusze kliniczne podczas symulacji wysokiej wierności. Szkolenie poprowadzą specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, na terenie Kampusu Banacha
Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: lek. David Zira
Prowadzący: lek. David Zira, lek. Agnieszka Konieczka oraz lek. Rafał Ferenc, lek. Michał Krzyszycha-Kościuk, lek. Ewa Makuła-Zielińska, lek. Natalia Wysocka.

Program warsztatów (rozpiska godzinowa w ramach wyznaczonych godzin rozpoczęcia i zakończenia może ulec niewielkim zmianom)

Piątek

 • 12.00-12.15    Rozpoczęcie kursu i wprowadzenie
 • 12.15-15.00    Wykłady
  • OZW- ostre zespoły wieńcowe
  • Killer ECG- OZW
  • Zatorowość płucna
 • 15.00-15.40    Lunch
 • 15.40-16.15     Wykład: tamponada
 • 16.15-18.00     Warsztaty USG serca + zakrzepica

Sobota

 • 9.00-9.15        Rozpoczęcie i podsumowanie dnia poprzedniego
 • 9.15-10.00      Obrzęk płuc (wykład)
 • 10.00-11.00    Warsztaty USG płuc
 • 11.00-13.00   Wykłady
  • Zaburzenia rytmu szybkie + kardiowersja elektryczna
  • Zaburzenia rytmu wolne + stymulacja zewnętrzna
 • 13.00-13.40     Lunch
 • 13.40-15.40      Ćwiczenia z zaburzenia rytumu
 • 15.40-16.00      Podsumowanie i zakończenie

Cena kursu: 2 400 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Kurs jest zgłoszony do OIL, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs „SOR – kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi”

Data

10 - 11 maj 2024
Zakończone!

Czas

12:00 - 16:00

Koszt

2 400 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry