Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.
Nowy termin 15-16.03.2024 r. https://csmiwum.pl/kursy/stany-nagle-w-neonatologii-15-16-03-2024/
Warsztaty praktyczne z zastosowaniem USG i symulacji medycznych.


Miejsce Kursu:

Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n.  med. Joanna Puskarz-Gąsowska.
Prowadzący: , dr Joanna Seliga-Siwecka, dr Ariel Płotko, dr Agnieszka Góralska, dr Agnieszka Kijanka

Zapraszamy na warsztaty praktyczne dotyczące diagnostyki oraz postepowania w nagłych stanach w jakich możecie się znaleźć na dyżurze na oddziale neonatologicznym.  Stawiamy na bardzo praktyczny aspekt zajęć a uczestnicy  samodzielnie będą mieli okazje ćwiczyć zdolności manualne oraz scenariusze kliniczne.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie posiada certyfikację Infarma nr 6988. INFARMA_Certyfikat_6988
oraz certyfikat SOWE.

Kurs objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Program

Piątek 11:45-12:00- Rejestracja

12:00- 13:00 Wykład- Stany zagrożenia życia – Układ pokarmowy dr n.med Joanna Puskarz- Gąsowska

13:00- 14:00  Wykład : Wstrząs septyczny- diagnostyka i  zasady postępowania- dr Joanna Seliga Siwecka

14:05-14:15  Przerwa kawowa 15 min

14:15-15:00 Wykład- Stany zagrożenia życia układ oddechowy – dr Joanna Puskarz- Gąsowska

15:00-15:30 Wykład Resuscytacja na Sali Porodowej – dr Agnieszka Góralska

16:30- 20:00 Ćwiczenia w 4 osobowych grupach na fantomach i trenażerach- 4 stacje po 40 min

  1. Nakłucie odmy opłucnowych – procedura nakłucia i podłączenia drenażu- dr J Seliga- Siwecka
  2. Nakłucie worka osierdziowego i jamy otrzewnej pod kontrola USG – dr Agnieszka Kijanka

Ok 17:50 Przerwa kawowa 10-15 min

  1. Nakłucie jamy opłucnowej- odma oraz płyn w opłucnej – pod kontrola USG dr J. Puskarz- Gąsowska
  2. Intubacja z użyciem videolaryngoskopii oraz CPR.- Dr Agnieszka Góralska

Sobota 9:00-16:00

09:00-10:00 Wykład – Kardiologiczne stany zagrożenia życia – dr Ariel Płotko

10:00-10:30- Wykład – urazy i inne zmiany OUN zagrażające życiu dr Joanna Puskarz- Gąsowska

10:30-11:00 – Wykład – Protokoły FAST, BLUE, SAFE- dr Joanna Puskarz- Gąsowska

Przerwa kawowa 15 min

Ćwiczenia w 4 osobowych podgrupach 4 stacje grupy zmieniają się co 60 min

  1. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Laerdal – dr A. Góralska
  2. Scenariusze kliniczne – postępowanie z użyciem fantomu Lerdal – dr J. Seliga- Siwecka

Ok 13:15 przerwa obiadowa 30 minut do 13:45

  1. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Premature Annie- wcześniak- dr J. Puskarz- Gąsowska
  2. Rozpoznawanie wad serca – omawianie przypadków klinicznych. Dr A. Płotko

15:45-16:15 Szybkie rozpoznania na pdst danych klinicznych i obrazów USG – QUIZ Kachoot-
cała grupa.
Podsumowanie i zakończenie kursu.

Uczestniczy w sali wysokiej wierności odtworzą scenariusze sytuacji klinicznych z wykorzystaniem symulatorów medycznych.

Cena kursu: 3400 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 18.10.2023 r.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania. 01-02.12.2023

Data

01 - 02 gru 2023

Czas

Cały dzień

Koszt

3 400 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
październik 2023
listopad 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry