W dniu 13 marca CSMI WUM wspólnie z firmą Boehringer-Ingelheim zorganizowało, po raz pierwszy w Polsce, kurs pt. „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności”.

Patronat naukowy nad kursem objęła Klinika i Katedra Neurologii UCK WUM kierowana przez prof. dr hab. med. Annę Kosterę-Pruszczyk. Celem kursu była poprawa współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w łańcuchu przeżycia pacjenta oraz zdefiniowanie istniejących barier.  Pozwala to na optymalizację postępowania w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu i przekłada się na wdrożenie leczenia przyczynowego w możliwie krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do szpitala.
Uczestnikami kursu byli lekarze z różnych ośrodków udarowych w Polsce, na co dzień zaangażowani w leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. W realizacji scenariusza pomagali pracownicy Centrum Symulacji Medycznych WUM, którzy odgrywali rolę pacjentów. Scenariusze odbywały się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zadaniem uczestników, w oparciu o wywiad oraz wyniki badań obrazowych, było postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie leczenia ostrej fazy udaru mózgu.

Był to pierwszy kurs z zaplanowanego cyklu. Kierownikiem naukowym kursu byli dr n. med. Aleksandra Golenia i dr n. med. Antoni Ferens.