Projekt nr: NdS/552158/2022/2022 pt. „Wsparcie w diagnostyce i leczeniu stresu
pourazowego u dzieci-uchodźców z Ukrainy” jest finansowany z budżetu państwa w
ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Całkowita kwota projektu 1 500 000,00 PLN.
Kwota finasowania projektu w ramach programu 1 500 000,00 PLN.
Krótki opis zadania:

W ramach projektu opracowany zostanie modelowy program wsparcia pedagogów szkolnych w zakresie
asymilacji i rozpoznania objawów stresu pourazowego wśród ukraińskich dzieci-uchodźców. W ramach
projektu zostaną przygotowane:

  • model doskonalenia zawodowego pedagogów z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia,\
  • system szkoleń i konsultacji w dziedzinie psychologii, psychotraumatologii i psychiatrii,
  • platforma z materiałami dydaktycznymi, w tym narzędziami w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Załącznik.