Z zadowoleniem pragniemy oznajmić, że Kurs o nazwie „Czarno na białym” – praktyczne podejście do ultrasonografii płuc i opłucnej – został uhonorowany patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W związku z tym wyrażamy serdeczne podziękowania oraz wyrażamy nadzieję na kontynuację owocnej współpracy.