W ramach kursu „Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania”, który miał miejsce dnia 14 kwietnia 2023 roku, uczestnicy poddawali się praktycznemu szkoleniu dotyczącemu nagłych stanów, które mogą wystąpić podczas pilnych dyżurów w dziedzinie neonatologii. W trakcie tego kursu, specjalnie opracowane scenariusze kliniczne zostały wykorzystane do praktycznego ćwiczenia umiejętności manualnych oraz ultrasonograficznych. W ramach tych scenariuszy praktycznych, uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania nakłucia worka osierdziowego i jamy otrzewnowej pod kontrolą ultrasonografii, wykonywania nakłucia jamy opłucnowej w celu redukcji odmy lub odsączania płynu w opłucnej pod kontrolą ultrasonografii, intubacji przy użyciu videolaryngoskopii oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR). W tych praktycznych scenariuszach klinicznych wykorzystano fantomy Laerdal oraz Premature Annie w celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania sytuacji klinicznych.