Nasze szkolenia oferują możliwość zdobycia wiedzy na nowoczesnym sprzęcie medycznym oraz stwarzają szanse na nawiązanie współpracy z renomowanymi dystrybutorami sprzętu, wykładowcami i innymi uczestnikami. W ramach partnerstwa technologicznego kursu „Podstawowe interwencje zabiegowe w leczeniu bólu przewlekłego” współpracowaliśmy z firmami Whitemed, które dostarczyła aparat USG Sonosite, oraz Famed, która dostarczyła ramię C producenta GE.