Z przyjemnością przedstawiamy pełną relację z naszego kursu dotyczącego stanów nagłych w neonatologii, skupiającego się na rozpoznawaniu oraz standardach postępowania.

W ramach programu kursu zapewnione były następujące elementy:

– Praktyczne scenariusze kliniczne, w których uczestnicy mieli możliwość zdobyć doświadczenie w postępowaniu z wykorzystaniem fantomu Laerdal oraz fantomu Premature Annie.
– Intensywne treningi w grupach czteroosobowych, wykorzystujące fantomy i trenażery, obejmujące:
– Techniki nakłucia odmy opłucnowej, wraz z dokładnym omówieniem procedury nakłucia i podłączenia drenażu.
– Techniki nakłucia worka osierdziowego i jamy otrzewnej, pod ścisłą kontrolą ultrasonografii (USG).
– Techniki nakłucia jamy opłucnowej, uwzględniające zarówno odmę, jak i obecność płynu w opłucnej, również pod kontrolą ultrasonografii (USG).
– Intubację przy użyciu videolaryngoskopii oraz techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR).

W trakcie kursu nasi uczestnicy mieli okazję nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również zapoznać się z praktycznymi aspektami postępowania w sytuacjach nagłych w neonatologii. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom i symulacjom, mogli rozwijać swoje umiejętności i pewność siebie w działaniu. Poniżej zamieszczamy video które obrazuje profesjonalizm naszych kursów.