„Czarno na białym” – ultrasonografia płuc i opłucnej w ujęciu praktycznym

Brak wolnych miejsc. Kolejny termin 29-30.09.2023 r.
Link

Oferujemy naszym Kursantom:

 • szkolenie poprowadzone przez zespół wykładowców z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM z doświadczeniem internistycznym i pulmonologicznym w ultrasonograficznej ocenie chorób płuc i opłucnej
 • możliwość wykonywania badań USG pacjentom ze stwierdzonymi chorobami płuc
 • trening umiejętności praktycznych na symulatorze USG
 • bazę piśmiennictwa przydatnego w nauce USG płuc i opłucnej

pracę indywidualną na przypadkach medycznych nagranych w formacie DICOM – NOWOŚĆ, pierwszy raz w Polsce – autorskie podejście do nauki USG

Miejsce Kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy kursu: dr Paweł Gajkowski, certyfikat PTU, certyfikat ERS “Thoracic ultrasound”
Współpraca naukowa: dr hab. Piotr Korczyński, prof. Rafał Krenke

Wykładowcy:
dr Paweł Gajkowski, dr med. Magdalena Grabczak, dr Grzegorz Jaczewski, dr Katarzyna Faber, dr hab. Piotr Korczyński
Organizatorzy
1. Centrum Symulacji i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Sekcja Pneumonologii Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (SPI-PTCHP)

Program.
Dzień pierwszy. Piątek. Godz. 16:00-19:00

 1. Podstawy techniczne ultrasonografii klatki piersiowej
 2. Prawidłowa anatomia ultrasonograficzna klatki piersiowej
 3. Focused Lung Ultrasound – ultrasonografia płuc a konkretne pytanie kliniczne
  1. odma opłucnowa
  2. zespół śródmiąższowy
  3. płyn w jamie opłucnej 
  4. zapalenie, niedodma, guzy i inne patologie miąższu płuc
 4. Zastosowanie ultrasonografii w pneumonologii interwencyjnej
 5. Pokaz badania chorego na żywo – obraz prawidłowy i patologiczny

Dzień drugi. Sobota. Godz. 9:00-15:00

 1. Badania pokazowe na pacjentach z łatwym dostępem do monitora
 2. Badanie pacjentów w kameralnych, czteroosobowych podgrupach, z indywidualnym instruktorem przypisanym każdej podgrupie
 3. Przerwa obiadowa
 4. Praca na przypadkach klinicznych – analiza własna filmów z zapisem badania ultrasonograficznego w formacie DICOM. Nauka usystematyzowanej oceny obrazów ultrasonograficznych płuc
 5. Podsumowanie i zakończenie

Cena kursu: 2300 zł brutto.
Członkowie Sekcji Pneumonologii Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc mają 10% zniżki.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

26 - 27 maj 2023
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Koszt

2 300 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry