30 stycznia br. Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM zorganizowało pierwszy kurs dla ortopedów z wykorzystaniem preparatów anatomicznych. Kierownikiem naukowym kursu był dr hab. n. med. Artur Stolarczyk, Kierownik Kliniki  Ortopedii i Rehabilitacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykłady oraz cześć warsztatową prowadzili również specjaliści ww. Kliniki: lek. Krzysztof Modzelewski oraz lek. Bartosz Maciąg.

W ramach kursu uczestnicy wysłuchali serii wykładów dotyczących pierwotnej endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego. Po części teoretycznej mieli możliwość nauki umiejętności praktycznych na preparatach nieutrwalonych w oparciu o implanty Genesis II. Zajęcia zorganizowano w Zakładzie Patomorfologii WUM.

Warsztaty na preparatach nieutrwalonych dają niezwykłą szansę ćwiczenia w warunkach podobnych do tych panujących na sali operacyjnej. Preparaty anatomiczne nie są utrwalane w formalinie, ale mrożone, a następnie rozmrażane przez kursem. Dzięki temu zachowują właściwości zbliżone do żywej tkanki. Z tego powodu znajdują szerokie zastosowanie w edukacji podyplomowej lekarzy, szczególnie wśród ortopedów, otolaryngologów, chirurgów twarzowo-szczękowych czy stomatologów.

Zwieńczeniem kursu była prezentacja ciekawych przypadków pacjentów poddawanych endoprotezoplastyce pierwotnej stawu kolanowego, omówiono także możliwe problemy i powikłania.
Planowane są kolejne szkolenia, również z innych technik operacyjnych.