W minioną sobotę zorganizowaliśmy pierwszy z cyklu kursów poświęconych dostępom naczyniowym. Kierownikiem kursu był dr. n. med. Piotr Nowakowski. Wśród prowadzących są także: lek. Robert Becler, który dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem nabytym w Szwecji, lek. Bartosz Sadownik, który opracował specjalne żelowe fantomy do ćwiczeń dostępów naczyniowych oraz Maciej Latos, magister pielęgniarstwa oraz ratownik, autor popularnego bloga medycznego Intensywna Terapia Ratownictwo

Głównym punktem programu były warsztaty na specjalnie przygotowanych żelowych fantomach, opracowanych przez lek. Bartosza Sadownika. Uczestnicy ćwiczyli na nich m.in. kaniulację pod kontrolą USG oraz zakładali Midline.

Wśród uczestników byli zarówno lekarze, jak i pielęgniarki. Kurs zebrał bardzo pozytywne opinie.