Podczas naszego ostatniego kursu echokardiografii wad serca skoncentrowaliśmy się na badaniu wad serca u noworodków. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym warsztat mogły się odbyć, a szczególnie dla dzieci i rodziców.

Prof. Bożena Werner przeprowadziła wykłady na temat podstaw obrazowania i pomiarów w echokardiografii wad serca u dzieci, dostarczając nam cennych wskazówek i wiedzy.

Wykłady i ćwiczenia z echokardiografii dzieci z wadami serca okazały się niezwykle pouczające dzięki naszym prowadzącym w składzie

 Dr n. med. Wojciech Mądry

 Dr n. med. Jacek Kuźma

 Dr n. med. Beata Kucińska

 Dr n. Cezary Niszczota

 Lek. Magdalena Zarlenga

 Dr n. med. Halszka Kamińska z przekazała nam swoją wiedzę na temat analizy echokardiograficznej patologii układu sercowo-naczyniowego u noworodków. Jej wykład zawierał istotne zagadnienia, takie jak przewód tętniczy, zwężenie aorty, zwężenie zastawki aortalnej i wiele innych aspektów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w quizie który odbył się w bardzo miłej atmosferze a zarazem testował naszą wiedzę i umiejętności w analizie różnych projekcji w echokardiografii.