Z przyjemnością donosimy, że w zgodzie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, stwierdzono brak przeciwwskazań dla przeszkolonego personelu pielęgniarskiego w zakładaniu pośrednich kaniul obwodowych, które umożliwiają identyfikację naczyń żylnych za pomocą ultrasonografii. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarstwa Infuzyjnego za objęcie naszych Kursów patronatem