W minioną  sobotę zorganizowaliśmy pierwszy kurs „Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki”. Jego celem było m.in. zaktualizowanie wiedzy dotyczącej algorytmów diagnostycznych chorób śródmiąższowych czy przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej opcji terapeutycznych najczęstszych chorób śródmiąższowych. Jak zawsze staramy się podchodzić do tematów systemowo, stąd duży nacisk kładziony był na zawiązanie współpracy między ośrodkami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych.

Kierownikiem naukowym kursu była dr hab. n. med. Katarzyna Górska (pulmonolog), której pomagali dr hab. n. med. Piotr Korczyński (pulmonolog) oraz lek. Joanna Żuchowska (radiolog).

Kurs miał charakter praktyczny. Każdy z uczestników miał do dyspozycji własną stację roboczą z kilkunastoma przypadkami, które były indywidualnie analizowane. Część warsztatowa trwała aż 3 godziny.

Kurs został bardzo pozytywnie oceniony przez uczestników, a więc idziemy za ciosem i zapraszamy chętnych na kolejny termin 11.12.2021.