Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przekazać Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w sprawie wykorzystania przez personel pielęgniarski ultrasonografii do identyfikacji naczyń żylnych celem ich kaniulacji oraz do wprowadzenia obwodowego cewnika pośredniego do naczynia żylnego.

Przesyłamy do Państwa tę informację, ponieważ temat ten był podnoszony podczas kursów z „Dostępów naczyniowych pod kontrolą USG” i często budził wątpliwości, szczególnie wśród środowiska pielęgniarskiego.

Cały dokument załączamy tutaj.

Stanowisko KK i PTPAiIO 14.09.2021

Zachęcamy do lektury, ale pozwolimy sobie na przytoczenie ostatniego zdania załączonego dokumentu:

„Reasumując, nie istnieją przeciwwskazania do zakładania przez przeszkolony personel pielęgniarski pośrednich kaniul obwodowych z możliwością identyfikacji naczyń żylnych za pomocą ultrasonografii.”