W okresie 1 stycznia-31 czerwca 2021 Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM zorganizowało:

24 kursy (23 kursy stacjonarne i 3 webinary)

 1. Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii – 5 kursów
 2. Dostępny naczyniowe pod kontrolą USG – 4 kursy
 3. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego – 2 kursy
 4. Leczenie ostrej fazy udaru mózgu – 4 kursy
 5. Trudne Drogi Oddechowe – 2 kursy
 6. USG w stanach nagłych; protokoły FAST i BLUE – 1 kurs
 7. USG w stanach nagłych; protokoły RUSH i FATE – 1 kurs
 8. Kurs z zaawansowanych technik echokardiograficznych – 1 kurs
 9. Rana przewlekła. Jak z nią wygrać? webinar – 3 spotkania

W przedstawianym okresie 2 tematy kursów (Bronchoskopia w OIT oraz USG w stanach nagłych, protokoły FAST i BLUE) były realizowane w 2020. Wszystkie pozostałe tematy kursów są nowe.

Z uwagi na warsztatowy charakter kursów grupy były nieduże, tak aby umożliwić uczestnikom samodzielnego ćwiczenia i kontakt z prowadzącymi.

Prowadzący kursy w większości są pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii – dr hab. n. med. Piotr Korczyński; dr hab. n. med. Katarzyna Górska
 • Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG – dr n. med. Piotr Nowakowski, lek. Robert Becler, lek. Bartosz Sadownik, mgr Maciej Latos
 • Endoprotezoplastyka całkowita kolana – dr hab. n. med. Artur Stolarczyk, lek. Bartosz Maciąg, lek. Krzysztof Modzelewski
 • Leczenie ostrej fazy udaru mózgu – dr n. med. Antoni Ferens, dr n. med. Aleksandra Golenia
 • Trudne Drogi Oddechowe – dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr n. med. Mateusz Zawadka, lek. Łukasz Wójtowicz, lek. Bartosz Sadownik
 • USG w stanach nagłych – dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Mateusz Zawadka, lek. Bartosz Sadownik
 • Kurs echokardiografii – dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała, dr n. med. Piotr Ścisło, lek. Agnieszka Grzyb, lek. Alicja Mirecka-Rola
 • Rana przewlekła. Jak z nią wygrać? – dr n. med. Katarzyna Grygiel

Ocena kursów wyrażana przez uczestników w ankietach po kurach była bardzo wysoka. Szczególnie wysoko oceniana była możliwość długiego samodzielnego ćwiczenia pod kontrolą prowadzących.

Na potrzeby kursów z dostępów naczyniowych USG wykorzystano specjalne fantomy przygotowane przez lek. Bartosza Sadownika. Spotkały się one z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. W oparciu o zmodyfikowane fantomy w II połowie 2021 będą realizowane również kursy z dostępów naczyniowych w neonatologii.

Promocja kursów odbywała się poprzez kontakt z uczestnikami kursów CSMI WUM oraz promocję przez partnerów. CSMI WUM prowadzi także działania pozycjonujące w Internecie, co powoduje, że realizowane przez spółkę działania są łatwe do wyszukania.

Na wyróżnienie zasługują kursy z endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego pod kierownictwem dr. hab. n. med. Artura Stolarczyka, które były zrealizowane na ludzkich preparatach nieutrwalonych, pozyskanych z USA. Kursy były realizowane w Zakładzie Patomorfologii WUM.

„Kurs z zaawansowanych technik echokardiograficznych, wykorzystywania i stosowania modułu analizy strain, obsługi i optymalizacji aparatu” był realizowany we współpracy z Philips Polska w ramach kontraktu na dostawę echokardiografów podarowanych przez Fundację Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy do 18 wiodących ośrodków kardiologii dziecięcej w całym kraju.

Patronat naukowy nad kursem „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu” objęła Katedra i Klinika Neurologii WUM kierowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Kosterę-Pruszczyk.

Odbiorcami kursów byli lekarze różnych specjalności, głównie: anestezjologia, kardiologia, pulmonologia, choroby wewnętrze, neurologia, ortopedia. Dużą grupę odbiorców stanowią także pielęgniarki (kurs z dostępów naczyniowych pod kontrolą USG). Wśród uczestników są także ratownicy medyczny.