Od wakacji zorganizowaliśmy już 17 kursów; w tym kilka nowych: „Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki”, „Echokardiografia przezprzełykowa i kontrastowa”, „Spirometria w praktyce” oraz „Dostępy naczyniowe z użyciem USG w neonatologii”.

Kurs z TEE skierowana do kardiologów pediatrycznych poprowadzili dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała oraz dr n. med. Piotr Scisło. Uczestnicy pracowali na wyjątkowych symulatorach z Krakowa – TEEmothy firmy MSTech.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią korona wirusa wracają kursy ze spirometrii. Kurs dla 30 osób poprowadziła doświadczona para prowadzących: doc. Katarzyna Górska oraz doc. Piotr Korczyński.

6.11.2021 miał miejsce długo wyczekiwany kurs poświęcony dostępom naczyniowym z użyciem USG w neonatologii. Kurs poprowadził zespół ze Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej z ul. Karowej. Kierownikiem naukowym kursu jest dr n.  med. Joanna Puskarz-Gąsowska. Wśród prowadzących jest m.in. doc. Renata Bokiniec.

Uczestnicy kursy ćwiczyli USG na modelach oraz wkłucia z użyciem specjalnie przygotowanych fantomów. Powstały one na bazie koncepcji używanej przy produkcji fantomów na kursach z „Dostępów naczyniowych pod kontrolą USG”, ale zostały zaadaptowane tak, aby przypominać struktury u najmniejszych pacjentów.

Do końca roku planujemy jeszcze 12 kursów. Wśród dobrze znanych i popularnych kursów, jak „Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii” czy „Trudne Drogi Oddechowe” sięgamy po kolejne nowości:

  • „Echokardiografia przezprzełykowa” (dla dorosłych) prowadzona przez prof. Andrzeja Gackowskiego i dr. n. med. Piotra Scisło.
  • „Badania holterowskie w praktyce klinicznej” kierowane przez prof. Marcina Grabowski i prowadzone również przez doc. Renatę Główczyńską i doc. Pawła Balsama.
  • „Podstawy badania dopplerowskiego tętnic domózgowych zewnątrz i wewnątrzczaszkowych dla anestezjologów pod kierownictwem” dr n. med. Joanna Wojczal.