Protokół z wyboru ofert.

W załączniku.

protokol z wyboru ofert

———————————————————————————————————————————————————–

Nazwa zamówienia

Opracowanie wdrożenie trójjęzycznej platformy edukacyjnej dla pedagogów szkolnych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Platforma obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej zawierająca materiały edukacyjne dotyczące rozpoznawania traumy u dzieci oraz materiały dydaktyczne do pracy pedagogów szkolnych z dziećmi i rodzicami. Platforma powinna zawierać wszystkie materiały i interfejs użytkownika w wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją zamówienia.

Kod waluty: PLN

Termin składania wniosków lub ofert: 2023-01-23 12:00

Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do:
1. udokumentowania co najmniej dwóch wdrożeń (współpracy) rozwiązań informatycznych dla wyższej uczelni
2. przesłania oferty zawierającej wszystkie koszty przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia zostanie przekazana podmiotowi wyrażającemu chęć udziału w postępowania na podstawie e-mailowej prośby potencjalnego Wykonawcy na adres e-mail worzel@wum.edu.pl

Plik do pobrania: Specyfikacja Platformy

Szczegółowa specyfikacja zostanie przekazana do podmiotu zainteresowanego udziałem wykonania przedmiotu zamówienia po przesłaniu prośby na adres worzel@wum.edu.pl